Banner
Nav Menu
Sidebar

Author: Ron Graham

bislama

Hemia Tru Disaepol blong Kraes
—Gud fasin blong hem

Wanem fasin i blong disaepol blong Kraes? Long lesen ya, bambae yumi luksave ol sampting we i stap spesel long ol tru disaepol blong Jisas. Ol Kristin man, oli stap disaepol blong Jisas nomo, nao oli no stap disaepol blong narafala man long jos.

❖ Longtaem bifo, we ol aposol oli bin raetemdaon Niutestamen, oli bin usem lanwis blong Gris. Nao long lanwis ya, i gat trifala word i stap, we klosap i sem mak, se trifala i blong sem famle blong wod.

Trifala Wod (blong Grik)

μανθανωmantano, lan

μαθητηςmatitis, disaepol

μαθητευωmatituo, tijim

1. Disaepol i wan Studen blong Jisas

Jisas i talem se, "Yufala i mas lan long mi, nao bambae yufala i save faenem pis long laef blong yufala." (Matiu 11:28-30). Nao mining blong wod DISAEPOL, i klosap long mining blong wod ya LAN, long Niutestamen long Grik.

From samting ya, maet yu ting se sapos yu stap studen blong sam man, oraet yu stap disaepol blong hem. Be yu no stap disaepol blong evri man we hem i tijim yu sam samting, nogat. I gud we ol man oli tijim yu sam gudfala samting, be yu no kam DISAEPOL blong hem from we yu LANEM nomo. I gat moa we i mekem yu wan disaepol.

2. Disaepol i Folem Sem Fasin blong Jisas

I tru se disaepol blong Kraes i lan long Kraes, be tu, disaepol ya i mas wokem tijing ya long laef blong hem. Evri disaepol i mas laef wanem hem i lan long Masta blong hem. Disaepol blong Kraes i mas wokem olsem fasin blong Kraes. (Matiu 16:24, Luk 14:25-27, Jon 8:31).

Ol disaepol blong Kraes, oli mas folem gudgudfala eksampol we Jisas i bin livim long yumi (1Pita 2:21-25).

Tu, i gud se ol disaepol oli folem gudfala eksampol we narafala disaepol i wokem. Be Sapos yu stap folem eksampol blong narafala Kristin man, i no min se yu stap disaepol blong hem nating. Yu stap disaepol blong Kraes nomo, wetem man ya (1Korin 11:1, Filipi 3:17, Filipi 4:9, Hibrus 13:7).

3. Disaepol i Obei long Jisas

Jisas i lukaotem long ol disaepol blong hem se oli obei long hem. Man we i no obei long Jisas, hem i no prapa disaepol blong hem (John 8:31). Man we "i karem plante frut long laef blong hem" nao hem i rili stap wan tru disaepol blong Kraes (Jon 15:8)..

Yumi no stap disaepol blong evri man we yumi obei long hem. Sapos elda blong jos i askem yu se yuyu mekem sam gudfala samting. Oraet bambae yu mas obei long hem. Be yu no disaepol blong hem from. Yu disaepol blong Kraes nomo (Hibrus 13:17, 1Pita 5:1-4).

4. Disaepol i Fren blong Jisas

Jesus i luksave ol man we oli folem hem, oli "fren" blong hem (Jon 15:13-15). Samting ya i soemaot gudhat we i stap long medel blong disaepol mo Jisas Masta blong hem.

I gud se ol disaepol blong Kraes oli stap kloklosap long lav mo gudhat blong olgeta, from oli stap long famli blong God (Efesas 2:19). Long famli ya, narafala Kristin i olsem wan brata o sista o dadi o mama blong yu. Be yu no disaepol blong hem, mo hem i no disaepol blong yu (1Korin 4:14-17, Rom 16:13).

5. Disaepol i Mas Ting Olsem Jisas

Kraes i mas kam Masta blong yumi. Yumi mas ting olsem tingting blong Kraes. Yumi mas givim wosip long hem —evri dei yumi mas karem kros blong yumi (Matiu 16:21-24, Luke 14:25-27)

6. Disaepol i gat Wan Masta Jisas Nomo

Kristin man i no mas gat tufala Masta. Jisas nomo i stap tija blong yumi. Evri tija i mas tijim tok blong Jisas mo ol aposol blong hem. Sapos sam man i tijim narafala samting, hem i kam narafala Masta from hem i no folem tijing blong Jisas (Matiu 23:6-12).

Yumi mas stap ol disaepol blong Jisas nomo, long sem fasin we Josef blong Arimatia i mekem, mo jos blong Damaskas olsem. Yumi no mas folem tija we i tijim tingting blong man nomo (Matiu 27:57, Wok 9:1-2, 1Korin 1:12-13, 1Korin 3:4-5).

Jon Baptaes, hem i hae profet, nao hem i gat ol disaepol blong hem finis. Be i bin wantem se ol disaepol blong hem oli livim hem blong folem Jisas, mekem se biaen Jisas i kam wan Masta nomo blong olgeta (Jonn 1:35-37).

7. Disaepol i Karem Nem blong Jisas Nomo

I gat faefala wod (maet igat moa) we i stap long Baebol, hemia ol disaepol, ol Kristin man, ol man blong bilif, ol brata, ol man blong Tabu Speret. Faeffala wod ya, everi wan i nem blong sem grup (Wok 11:26, Wok 18:27, Kolosi 1:2). Long Baebol, ol Kristin man oli no karem eni nem we i nem blong sam man, nogat. Oli karem nem blong God nomo.

Hemia wan eksampol: "Long fas dei blong wik, ol disaepol oli kam long wanples blong mekem lodsapa" (Wok 20:7 folem Grik, 1Korin 10:16-17) Nem ya, disaepol i min disaepol blong Kraes long wan bodi nomo. I no min disaepol long narafala man wetem narafala nem blong hem (1Korin 10:16-17).

I no gat tufala haf blong bodi blong Kraes we smol haf ya i hae, mo bigfala haf ya i daon. Jisas i talem se, "Yufala i mas go long ol man long olgeta ples long wol, blong pulum olgeta oli kam man blong mi" (Matiu 28:16-20). Long tok ya, Jisas i min se ol disaepol blong hem oli mas mekem moa disaepol blong hem. Oli mas tijim olgeta mo baptaesem olgeta long wan nem nomo, hemia nem blong Papa God, mo Pikinini blong hem, mo Tabu Spirit blong hem.

Sapos yu mekem niufala disaepol blong Kraes, hem bambae i mas oltaem stap disaepol blong Kraes nomo —neva blong narafala man o narafa grup, be Kristin nomo. Mo yu no mas joenem hem blong jos we i stap karem narafala nem, from "i no gat wan narafala man nating we i save sevem yumi, from we olbaot long wol ya, God i no givim nem blong wan narafala man nating long yumi, we hem i stap yusum blong sevem yumi" (Wok 4:12).


Written in Bislama the national language of Vanuatu. Bislama is one of several creoles spoken in Australia and islands of the Pacific.

Copyright on print
Footer